Tagentropia

Entropia – Vacuum (2018)

Czym jest entropia, poza tym, że to doskonała nazwa dla zespołu? Znaczeń ma kilka, w najprostszym jest to nic innego jak bezład, dezorganizacja, lub bardziej po ludzku – chaos. W termodynamice entropia oznacza stopień nieuporządkowania układu i rozproszenia energii, ale Czytaj więcej…